Konuşma ve dil terapisi nasıl yapılır. İşitme konuşma bozukluğu olan çocuklar için Bursa’da ücretsiz programlar nelerdir? Konuşma terapisti nasıl yöntemler kullanır?

Tüm işitme kayıpları aynı mıdır? Yoksa oluşma sebebine göre tipleri var mıdır?

İletim tipi işitme kaybı, doğumsal işitme kaybı, sensörinöral işitme kaybı olmak üzere 3 farklı tipte işitme kaybı vardır. Doğumsal işitme kaybı da genetik aktarım ya da kalıtımsal olmayan son derece geniş etkenler sebebiyle oluşabilmektedir. Ayrıca genel bir tanımla ifade edilen doğumsal veya ani işitme kayıpları kendi içinde birbirinden tamamen farklı belirtiler ve şikayetlerle seyreder. İşitme…