biresyselleştirilmiş eğitim programı odyomed

Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP)

Özel bir eğitim modelini ifade eden BEP ile hususi olarak eğitim alması gereken öğrenciler hedeflenir. Bireyselleştirilmiş program her çocuğa özel olarak hazırlanır ve bu sürece öğretmen, aile ve çocuğun kendisi de dahil edilir. Böylece her kesimi tatmin eden ve öğrencinin en makul eğitim planı hazırlanır. Bu planın hazırlanması, öğrenci için beklenilen becerilerin gelişiminin takip edilmesi açısından oldukça önemlidir.

Her çocuk özeldir ve işitme ve konuşma bozuklukları olan çocuklarda ihtiyaçlarının giderilmesi tamamen bireyselleştirilmiş destek seanlarıyla sağlanabilir. Yapılan özel plan dahilindeki eğitimlerle de çocukların daha etkin ve yetkin olmaları sağlanır. Bunun için öncelikli olarak çocuğun zayıf ve güçlü yönleri taranır. Ardından ise, çocuk için en iyi eğitim planı hazırlanır ve plan dahilinde çalışmalar yapılarak, güçlü yönlerinin geliştirilmesi, zayıf yönlerin ise, yönetilebilir kılınması hedeflenir. Bu şekilde çocuğun yaşamın doğal akışı içine karışması ve yaşayacağı zorlukların en aza indirilmesi sağlanır.

Gecikmiş Dil ve Konuşma

Çocuklar dilin kurallarını ve konuşmaları çevrelerinde konuşulan dili dinleyerek ve işittiklerini uygulayarak öğrenirler. Yani dil edinirler. Dil bir defada öğrenilmez, zaman içinde edinilir. Ailelerin çocuklarına dili öğretmek için yapabilecekleri en iyi şey çocuğu konuşmaya teşvik etmek, konuşması için ona fırsat vermek ve konuşmayı eğlence ve ihtiyaç haline getirmektir. 1 yaşında bir çocuk 1-2 sözcük kullanabililiyor, basit istekleri (Buraya gel vb…) karşılayabiliyor ve basit soruları (Çorabın nerede? vb…) anlayabiliyor olmalıdır. 2 yaşında bir çocuğun kullanabildiği en az 50 sözcük olmalıdır. 3 yaşında 2-3 sözcüklü cümleleri konuşurken ve soru sorarken kullanabiliyor ve iki isteği (Topu al ve masanın üzerine koy vb…) aynı anda anlayabiliyor ve yerine getirebiliyor olmalıdır.

Çocukluk çağında işitme normalse konuşma doğal akışında başlar. Agularla başlayan bebekler giderek doğal akışında konuşur, ancak bazen çeşitli nedenlerle konuşma gecikir ve sorun yaratır. Bu durumda konuşmayı destekleyici programlarla çocuğa destek olmak gerekir.

Artikülasyon Terapi ProgramıKekemelik Terapi ProgramıSes Terapi ProgramıAfazi

Artikülasyon Terapi Programı

Kişinin konuşmasında dinleyenler tarafından kabul edilemeyecek derecede farklı sesler kullanılması, bir ses yerine başka ses kullanılması, ses/hece eksiltmesi veya eklemesi durumları artikülasyon bozukluğu olarak kabul edilir. Artikülasyon bozuklukları serebral palsi, yarık dudak-damak, işitme kaybı ya da ağız ve diş yapısıyla ilgili sorunlar vb… nedeniyle gözlenebilir. Nadiren fiziksel bir neden olmaksızın da görülebilir. Normal gelişen bir çocukta 5 yaş civarında tüm seslerin üretimleri gerçekleşmiş olur. Ailelerin çocuğun ses edinimini kolaylaştırmak için yapabilecekleri en önemli şey model olarak doğru söyleyişleri tekrar etmektir. Erken yaşta düzeltilemeyen artikülasyon bozuklukları ileri yaşlarda da devam edebilir.

Kekemelik Terapi Programı

Kekemelik, konuşma akıcılığını etkileyen bir iletişim bozukluğudur. Çocukluk çağında başlar ve yaşam boyu devam edebilir. Akıcılık bozukluğu olan bireyin konuşmasında ses, hece ve sözcükleri tekrar etme, ses uzatma, blok, bazı seslerden kaçınma gibi özelliklerinden bir veya birden fazlası yer alır. Kekemeliğin ortaya çıkış nedenleri bilinmemektedir. Kekemeliğin nedenleri konusunda yaygın görüş psikolojik bir problem olduğu yönündedir. Ancak bu konuyla ilgili hâlâ üzerinde uzlaşılmış tek bir nedenden söz etmek de mümkün değildir.

Kekemeliğin ortaya çıkışı dilin gramer kurallarının edinildiği 3-5 yaş arasında hemen hemen çoğu çocukta gözlenmekte ve daha sonraki yıllarda 100 çocuktan birinde kalıcı hale gelmektedir. Yapılan araştırmalar kekemeliğin erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla gözlendiğini göstermektedir. Kekemeliğin tedavisi ile ilgili yöntemler kekemeliğin tespit edildiği yaşa göre farklılık göstermektedir.

Okul öncesi dönem ve yetişkinlik dönemi terapi uygulamaları birbirinden farklıdır. Sanılanın aksine okul çağı öncesinde probleme ilişkin uygun müdahele programı uygulandığı taktirde kronik kekemeliğin oluşması engellenebilmektedir. Ergenlik ve yetişkinlik döneminde ise farklı teorilere dayandırılan terapi programları uygulanmaktadır. Uygulanan terapiler, bireye konuşma akıcılığını bilinçli farkındalıkla kontrol etmeyi ve bireyin farklı ortamlarda ve durumlarda, farklı bireylerle konuşurken akıcılığını sürdürmesini amaçlar. Akıcılık bozukluğu şikâyeti olan birey dil ve konuşma bozuklukları uzmanlarımız tarafından değerlendirilerek, değerlendirmeler doğrultusunda problemin şiddeti ve özellikleri tespit edilir. Edinilen bilgiler ışığında bireyin ihtiyaçlarına uygun terapi programı düzenlenir.

Kekemelikte aileye öneriler

Yapılmaması gerekenler:

 • Çocuğun akıcı olmayan konuşmasına dikkat çekmeyin ve eleştirmeyin.
 • Çocuğunuz ya da kendiniz için üzülmeyin.
 • Yapması gerekenler ile ilgili karar vermeyin.
 • Beceriksiz ya da sakar olduğundan dolayı eleştirmeyin.
 • Grup oyununu beceremiyor diye şikâyet etmeyin.
 • Yetersiz konuşmasının üstesinden gelmeni diğer yollardan başarı kazanmasına bağlamayın.

Yapılması gerekenler:

 • Konuşmasını olduğu gibi kabul edin.
 • Size bir şey söylemeye çalışırken dikkatinizi ona verin.
 • Onu söyleyeceği şeyin sonuna kadar dinleyin ve sözünü kesmeyin.
 • İhtiyacı olan sözcük haznesini geliştirmesine yardımcı olun.
 • Onu sevdiğinizi bilsin.
 • Başka insanların çocuğunuzu eleştirmesine izin vermeyin.

Kekemelik Terapi Programı

Ses Terapi Programı

Normal ses, perde (incelik-kalınlık), şiddet (yükseklik-alçaklık) ve kalite (kısık, çatlak, boğuk, nefesli) açısından kişiye ve iletişimine uygun sestir. Kişinin sesinin perde, şiddet ve kalitesi, ne söylediğinden daha fazla dikkat çekiyorsa ses bozukluğundan şüphe edilebilir. Ayrıca konuşurken rahatsızlık, ağrı ve acı hisseden kişiden de şüphenilmelidir. Ses kısıklığı ses bozukluklarının en önemli belirtilerinden biridir.

Ses bozukluklukları sıklıkla sesini profesyonel kullanan kişilerde (tiyatro ve ses sanatçısı, öğretmen, imam, pazarcı gibi) gözlenir. Sesinizin kalitesinde herhangi bir soğuk algınlığı veya alerjiye bağlı olmaksızın normalden farklılaşma, konuşurken rahatsızlık ve ağrı şikayetleriniz 2 haftadan uzun süredir devam ediyor ise bir KBB hekimine muayene olmalısınız. Ses terapisi gerektiren bozukluklarda sesin etkili, verimli ve doğru kullanımını hedefleyen ve ses kalitesini artırmayı amaçlayan kişiye özgü programlar uygulanır.

Afazi Terapi Programı

Afazi, beyin hasarı ile ortaya çıkan, sıklıkla felçli hastalarda veya kafa travması sonrasında gözlenen, kişinin düşüncelerini ifade etme, söylenenleri veya yazılı olanları anlama güçlüğüdür. Afazi bir dil problemidir; bu nedenle afazili kişiler okuma, yazma, sayıları kullanma ve isimlendirme güçlükleri yaşayabilirler veya ses ve sözcüklerde yer değişiklikleri yapabilirler. Genellikler afazili hastaların problemlerine eşlik eden fiziksel problemleri de vardır. Beyin hasarı sonrasında akut dönemde tanının konulması zordur. Ancak hastanın dil yetilerinin geçirdiği travmadan ne oranda etkilendiğini değerlendirme gerekir. Bu değerlendirme sonrasında kişiye en uygun terapi programı ortaya koyulur.