Erken Müdahale Programı’nda en önemli faktör çocuğuna anneyle kurduğu iletişimdir. İşitme ve konuşma bozukluğu olan çocuklarımız için anneyle iletişim kurmak, interaktif bir şekilde oyun oynamak, anlayabilmek ve anlatabilmek farklı yöntemler ister. Annenin çocuğu ile kurduğu iletişim çocuğun geleceği için büyük önem taşır. Anneli Oyun Kulübü takvim yaşı 18-36 ay aralığında olan çocuklarımızla birlikte zenginleştirilmiş oyun ortamında haftada bir gün bir buçuk saatlik buluşmalar çocuğumuzun ev ortamında karşılayamadığınız beklentilerini giderirken aynı zamanda, yaşıtları ile bir arada olarak onlara sosyalleşme fırsatı sunuyor. Size de ortak paydada buluştuğunuz yeni arkadaşlar kazandırıyor.

Anneli Oyun Kulübümüzde,

  • Çocuk ile annesinin sağlıklı bir iletişime geçmesi,
  • Çocuğun grup içerisinde akranları ile iletişim kurması ve onları model alması,
  • Çocuğun akranları ile iletişime geçerken annenin alacağı rol modeli öğrenmesi,
  • Çocuğun iletişimin temeli olan göz ilişkisi, sıra alma, ortak ilgi kurma gibi becerileri grup içerisinde gerçekleştirebilmesi,
  • Çocuğun dikkat ve odaklanma sürelerinin uzaması,
  • Müzik, ritim, dans ile; birbirleriyle uyum içerisinde koordineli hareket edebilmeleri,
  • Sosyalleşmenin ilk adımlarını atıp arkadaşları ile vakit geçirirken grup içerisinde nasıl birer birey olarak hareket edebilmeleri hedeflenmiştir.