Okul öncesi çocuklarımızın destek eğitimlerine dahil ettiğimiz Fen ve Doğa Kulübü, değişken, çok duygusal ve canlı olan ortamların, işitme ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için kaliteli zaman ve duyusal yetenekleri geliştirme açısından oldukça faydalı olduğu düşünülerek hazırlanmıştır. Fen ve Doğa Kulübü’ne çocuklarımız için uzman eğitimcilerimizin kılavuzluğunda,

 • Günlük yaşamda kullanılan araç, gereç ve malzemeler ile bunların nitelikleri hakkında bilgi sahibi olmaları,
 • Merak duygularını güçlendirme,
 • Öğrenme isteklerinin ve neden-sonuç algılarının artması,
 • Dil gelişimi ve kavram becerilerinin gelişmesi,
 • Yaratıcı düşünme becerilerini gelişmesi,
 • Günlük hayatta karşılaştıkları sorunlara da farklı şekilde yaklaşmayı öğrenmeleri,
 • Deney yaptıkları için; göz ve el koordinasyonu ve motor becerilerinin gelişmesi,
 • Etkinliklere katılarak, kendi yaş grubundan çocuklarla bir araya geldikleri için; sosyal becerilerinin gelişmesi,
 • Kendilerine daha fazla güven duymaları,
 • Birçok konuda fikir üretmeyi öğrenmeleri,
 • Gözlem, sınıflandırma, karşılaştırma ve sonuç çıkarma gibi becerilerinin artması hedeflenmiştir.