Hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocuklarımızın destek eğitim programlarına eklediğimiz Günlük Yaşam Becerileri Kulübü; ‘dil, günlük yaşam içerisinde sık tekrarlarla ve ihtiyaç duyularak öğrenilir’ bilgisinden yola çıkılarak hazırlanmıştır.  İşitme ve konuşma bozukluğu olan çocuklarda ise günlük yaşam süreci zihin ve dil gelişimi açısından rehberliğe ihtiyaç duyar. Çocuğun dil öğreniminin önemli kısmı örnek aldığı modeli taklit ederek gelişir.  Günlük Yaşam Kulübümüz çocuğunuzun çeşitli günlük yaşam aktivitelerini uygulayabilecekleri şekilde düzenlenmiştir. Günlük Yaşam Kulübü’de çocuklarımız uzman eğitimcilerimizin kılavuzluğunda,

  • Başkalarına olan bağımlılığının azalıp bağımsızlığının artarak özgüvenlerinin gelişmesi,
  • İçinde bulunduğu çevreyle başa çıkmayı öğrenmesi,
  • Grup içerisindeki arkadaşlarını model alarak becerilerinin gelişmesi,
  • Sorumluluk alabilme, karar verme, problem çözme, becerilerinin gelişmesi,
  • Günlük yaşam aktiviteleri içerisinde sık tekrarlar sayesinde dil gelişimlerinin desteklenmesi hedeflenmiştir.