Okul öncesi çocuklarımızın destek eğitim programlarına eklenen Hayal Masal Drama Kulübü’nde onların sosyalleşmeleri ve grup içerisinde iletişim, özgüven duygularının gelişmesi üzerine çalışılır.  Drama hayatın provasıdır. Drama ile çocuklarımızın becerilerini geliştirirken onları hayata hazırlarız.Drama, ‘yaparak-yaşayarak öğrenme’ bakımından en etkili yöntemlerden biridir.Drama ile birey düşünür, plan yapar, organize eder ve düşüncesini eyleme dönüştürür. Böylece duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirir.

Hayal- Masal -Drama Kulübü’nde çocuklarımızın uzman eğitimcilerimizin kılavuzluğunda;

  • İşitme, görme duyusu başta olmak üzere duyularının gelişmesi,
  • Kelime dağarcıklarının artması ve kavramları daha iyi öğrenmeleri,
  • Hayal güçlerinin gelişmesi,
  • Soru sorma, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişmesi,
  • İşitsel ve görsel dikkat becerilerinin gelişmesi,
  • Öykü ve canlandırma becerilerinin artması,
  • Birçok olumlu değeri (dürüstlük, iyilik vb..) masallar sayesinde öğrenemeleri,
  • Duygularını kontrol edebilme, değiştirebilme, düşüncelerini ifade edebilme, konuşarak iletişim kurabilme gibi yeteneklerini geliştirmeleri hedeflenmiştir.