Okul öncesi çocuklarımızın destek eğitimlerine eklenen Müzik- Ritm- Dans- Kulübü’nde, hayatlarında zaten var olan ve çok önemli olan ritm duygusu ile yetilerini geliştirmek hedeflenmiştir. Ritim ve müzik, ilk kez anne karnında, annemizin kalp atışlarıyla hayatımıza girer ve çocuk gelişiminde büyük rol oynar. Dolayısıyla; ritim, müzik ve dans konuşmada doğası gereği var olan temeldir. İşitme kayıplı bir bireyin müzik, ritim algısının gelişimi oldukça zordur. Ancak bu becerilerin gelişimi açısından müziğin önemi yadsınamaz. Çocuğunuzun dinleme becerisi, işitsel dikkati, işitsel hafızasının gelişimi için bol tekrarlar yapması şarttır. Müzik, Ritim ve Dans Kulübü’ne çocuklarımızın uzman eğitimcilerimizin klavuzluğunda;

 • Dinleme becerilerinin gelişmesi, sesin süre, şiddet ve intonasyonlarında (dilin küçük nüanslarını) farkındalığının artması,
 • Sesleri tanımayı ve ayırt etmeyi öğrenmeleri,
 • Farklı zamanlarda dinledikleri müzikleri hatırlamaları, dinledikleri müzikte konu anlatıldığında konu ile müzik arasında neden-sonuç ilişkileri kurmayı öğrenmeleri,
 • Akademik performansının da olumlu yönde ilerlemesini,
 • Duygularını müzikle ifade edebilmeyi öğrenmeleri,
 • Herhangi bir müzik aleti çalmaları ve bu şekilde beynin görme, duyma, hareket etme ve koordinasyonla ilgili bölümlerinin büyümesini sağlamayı,
 • Bilişsel düşünme kabiliyetlerinin artması
 • Dans ederek, uyum ve senkranizyon kazanması
 • Çok yönlü algılamayı gerektiren bu deneyimle birlikte beynin birden çok bağlantısının harekete geçmesini,
 • Farklı dansları öğrenerek, uyum sağlayabileceği figürleri keşfetmeleri,
 • Grup içinde, odaklanarak uyumlu hareket edebilmeyi öğrenmeleri,
 • Dansla birlikte vücudunun daha esnek, çevik ve dayanıklı olmasını, hedefleriz.