Hayatın normal akışına karışmakta geciken, işitme ve konuşma bozukluğu olan okul çağındaki çocuklarımızın destek eğitimleri içerisinde yer alan Sınıf Destek Kulübü’yle kalabalık sınıf ortamı içerisinde arka plan gürültüsüyle dersi dinlemekte ve katılmakta zorlanan çocuklarımız, okul ortamından farklı olarak daha az kişi sayısıyla, okulla paralel müfredatta derslerle akademik açıdan desteklenecek. Çocuklarımızın kendi sınıf seviyelerine uygun gruplara yerleştirildiği ve Türkçe ve Matematik derslerinin temel alındığı sınıf ortamında hayat bilgisi, sosyal bilgiler ve fen bilgisi kavramları da vurgulanacak. Sınıf Destek Kulübümüz ile çocuğumuz haftada bir gün bir buçuk saat grup içerisinde çalışarak, grup dinamiğini yakalayacak, kaçırdığı ve öğrenemediği gerekli akademik becerileri kazanacak ve kendi sınıf seviyesine uygun hale gelecektir. Sınıf Destek Kulübü’ne katılan çocuklarımızın,

  • Sınıfında kaçırdığı ve eksik kaldığı bilgileri tamamlamaları
  • Sınıf ortamında parmak kaldırarak kendini ifade ededebileceği ortamlar yaratıldığı için özgüvenlerinin gelişmesi,
  • Anlamadığı yerleri daha fazla sorarak öğrenebilmesi,
  • Grup dinamiği içerisinde eğlenerek öğrenmesi,
  • Özel eğitim teknikleri ile bol görsel materyal kullanarak anlatıldığında daha iyi öğrenmeleri hedeflenmiştir.