Odyomed işitme kayıplı bebekler için erken müdahaleyi önemser. Bu nedenle 1997 yılında ülkemizdeki ilk Yenidoğan İşitme Tarama Programı’nı başlatmıştır. Bu uygulama hâlâ devam etmektedir. Yenidoğan İşitme Tarama Programı bebeği işitmesi normal olanlardan ayıran ilk sistemdir. İşitmesi normal olmayan bebekler, işitme taramadan geçemezler ve mutlaka işitmelerinin değerlendirilmesi gerekmektedir.  Yenidoğan İşitme Tarama sonrasında işitme kayıplı olduğu tespit edilen ve zamanında müdahalede bulunulmayan bebekler topluma engelli olarak bırakılmış olur ve ne kadar geç kalınırsa yaşamın doğal akışına karışma şansı o kadar düşer.

Bebeğin her iki kulağında akustik uyaranlara cevap oluşup oluşmadığı test edilir. TEOAE (Transient Uyarılmış Otoakustik Emisyon) ve AABR (Otomatik İşitsel Beyinsapı Cevabı) testleri kullanılarak uygulanır. Her iki test ile işitme yollarının farklı bölgelerinden kayıt alınır. Bebek eğer taramadan geçemediyse ileri tetkiklerin yapılması gerekir.