Hastanın işitme kaybı tipi, derecesi, konfigürasyonu ve süresine bağlı olarak işitsel ihtiyaçlarını karşılayacak en doğru marka, model ve segmentin belirlenmesi işlemidir. Gerek duyulan odyolojik testler ile hastanın işitmesi hakkında detaylı bilgi toplanır. Hastanın yaşı, bilişsel ve motor becerileri ve sosyoekonomik durumu göz önünde bulundurularak en uygun işitme cihazı modellerinin ücret, ödeme seçenekleri, Sağlık Kurulu Raporu işlemleri, özellik ve kullanım- bakım bilgileri hasta ve hasta yakınlarına verilir. Gerekli görülürse hastaya, uygunluğu belirlenen işitme cihazının denemesi yapılarak hastanın işitme cihazı kullanımı ve cihazlı işitmesi hakkında fikir sahibi olması sağlanır. Odyologlarımız tarafından işitme cihazı kullanması önerilmiş her yaştan bireye uygulanır.

İşitme cihazını işitsel ihtiyaçlara uygun şekilde ayarlamak, ayarlanan işitme cihazı ile hastanın cihazlı performansını test etmek, işitme cihazı rehabilitasyon programını hazırlamak ve başlatmak, hastayı ve hasta yakınlarını işitme cihazı kullanımı ve bakımı konusunda eğitmek amacıyla gerçekleştirilir.

İşlem süresi 1 buçuk saattir.