İŞİTME DEĞERLENDİRME İŞLEMLERİMİZDE KULLANDIĞIMIZ İLERİ TEKNOLOJİ TESTLERİMİZDEN BAZILARI

ABR (BERA) Testi (Beyin Sapı İşitsel Uyandırılış Potansiyelleri)

İşitsel beyinsapı cevabının kaydedildiği, yüksek tanısal değere sahip elektrofizyolojik testtir. Beyinsapı düzeyinden, akustik uyaranlara karşı oluşan cevapların yorumlandığı, objektif ölçüm metodudur. İşitme durumunun; özellikle işitme sorununun nöral seviyedeki lokasyonunun belirlenmesinde kullanılır. Alanında uzman odyologlar gerektirir. ABR dalga formları başa yerleştirilen üç adet elektrot ile bilgisayara kaydedilir.

OAE Testi

Otoakustik Emisyon Testi (OAE), iç kulağın ne kadar iyi çalıştığını bulmak için yapılmaktadır. İç kulakta bulunan dış tüy hücrelerin akustik uyaranlara oluşturduğu cevabın ölçüldüğü testtir. Bu test genellikle çeşitli işitme sorunlarının ayırıcı tanısında kullanılır. Testi yapan uzman sonuçları ekranda görebilir. Test sırasında hastanın sessiz ve hareketsiz durması gerekmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde test süresi 5-10 dakikadır.

CAEP Testi (Kortikal İşitsel Uyarılmış Potansiyeller)

Hastanın seslere olan kortikal tepkisinin ölçülebildiği elektrofizyolojik test yöntemidir. Kullanılan işitme cihazının veya koklear implantın sağladığı verimin belirlenmesi amacıyla kullanılır. Genellikle sübjektif yöntemler ile güvenilir test edilemeyen bebeklere, çocuklara ya da zayıf bilişsel fonksiyonlara sahip hastalara uygulanır. Test sırasında hastanın uyanık vaziyette, sessiz ve hareketsiz durması gerekmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde test süresi 15-30 dakikadır.

Tüm işitme değerlendirme işlemlerimiz ile ilgili bilgi almak için lütfen arayınız.