Tarama testleri bir bebeğin işitme kaybı riski açısındanerken dönemde yakalanmasını sağlar. Eğer tarama testi yapılmazsa bebek 1 yaşına gelip ilk sözcükleri söylemeye başladığın zamana kadar işitme kaybının varlığı belli olmayabilir. Genellikle bu dönemde çocuklar çevrelerini görme ve dokunma duyularını kullanarak tanımaya çalıştıkları için işitme sorunları gözden kaçabilir.

Erken dönemde yapılan doğru tanı anne ve babayı rahatlatır. Bebeğin erken dönemde akranlarını yakalamasına olanak tanır.

Taramadan geçemeyen bebekler işitme kaybı riski taşırlar. Bu nedenle işitmelerinin tanı için değerlendirmesine, ileri tetkiklerin yapılmasına ihtiyaç gösterirler. Tarama testlerinden geçemeyen bebekler için işitme kaybı tanısı koymak oldukça karmaşık ve zor bir iştir. Odyoloji alanında ayrıntılı elektrofizyolojik testler, ileri teknolojiler, bu teknolojinin uygulamaları ve değerlendirmeleri odyoloji uzmanlığı gerektirir.  Odyomed, odyoloji tanı alanında uzman kadrosuyla gelişen ve değişen teknolojileri izlerve kullanır.

Bu alanda yapılan çalışmalarda yenidoğan işitme taramalarında, ilk izlemede başarısız olan bebeklerin ortalama yüzde 20’sinin testler için geri dönmediği ortaya çıkmıştır. Takipteki bu yüksek kaybın sebebi işitme kaybının yaratacağı sorunlar hakkında ailelerin yeterli bilince ulaşmadığı düşünülmektedir. Bu, yenidoğan işitme taramasının çocuğun geleceği açısından büyük tehdittir ve yenidoğan taramasının ötesinde işitme taramasının takiplerini yaptırmak, ihmal etmemek ailenin sorumluluğundadır.

  • TV sesini çok açma,
  • Kapı sesini, zil sesini, trafikte korna sesini, seslenen bir insan sesini duymama,
  • Yüzlerine bakmadıkça insanların ne söylediğini anlayamama,
  • Sohbetlere dahil olamama,
  • Söylenenleri tekrar ettirme ihtiyacı gibi durumlar yaşıyorsanız işitme sağlığınızdan şüphelenmeli ve bir uzmana başvurmalısınız.

Yenidoğan bebek il işitme taramadan kaldıysa bu işitme kaybı olduğu anlamına gelmez. Yeni doğan taraması sonrasında bebeklerin yüzde 40’ı ilk aşamada kalır. Eğer bebeğiniz prematüre doğmuş ise ve testten kaldı ise düzeltilmiş 9 ay sonrasında yeniden tekrarlanmalıdır. Kulak yolu çok dar olduğu için testten kalabilir. Doğumun hemen arkasından yapılmış ise anne karnındaki sıvı kulağında kalmış olabilir ve bir engel teşkil ettiği için testi geçemeyebilir, Kulağında akıntı var ise testten yine kalabilir. Bebeğinizin ilk tarama testinden kalmış olması işitme kaybına da bağlı olabilir. İlk taramadan kalan bebekler için tarama tekrar edilir ve işitme kaybı netleşirse ileri tetkikler uygulanmalıdır.

Medikal ya da cerrahi bir operasyon ile düzeltilebilecek bir işitme kaybı var ise tamamen ya da kısmi olarak düzelebilir. İşitme kaybı sensörinöral bir kayıp ise kalıcı bir kaybınız var ise işitme kaybınızda iyileşme olmaz.

İşitme kaybınız yıllar geçtikçe ilerleyebilir/kötüleşebilir. Bazense sabit kalır yıllarca aynı seviyede devam eder. Odyoloji merkezleri işitme kaybının ilerlememesi ve hastanın günlük hayatını normal geçirebileceği bir hayatının olması için çalışırlar.

Koruma bandı açılmış olan pillerin, pil numaraları ve enerji sarfiyatlarına bağlı olarak 5 ile 25 gün arasında ömrü vardır.

Herhangi bir dış ses uyaranı yokluğunda, sesin algılanış biçimiyle karakterize ton veya gürültü şeklinde meydana gelen yaygın bir işitme sorunudur. Hastaların cızırtı ve uğultu şeklinde sesler duyduğu rahatsızlık son yıllarda tıptaki gelişmeler sayesinde tedavi edilebilir hale geldi. İleri safhalarında intiharlara sebep olan rahatsızlığın tedavisi hastanın durumuna göre değişik zaman aralıklarında tedavi edilebiliyor.

İşitme kaybınızın seviyesi, türü ve yapısı işitme cihazınızın seçiminde çok önemlidir. İşitme cihazı gözlük ya da telefon gibi tipine bağlı olarak seçilmemelidir. Bu konuda uzman odyoloğunuzun önerilerini dikkate alarak karar vermelisiniz. Kulak kanalınızın yapısı, kulağınızda akıntı olup olmaması, sosyoekonomik durumunuz, sosyal hayatınızın yoğunluğu, yaşınız, el becerileriniz, karakter yapınız, estetik algınız göz önünde bulundurularak uzman odyoloğunuz bireysel ihtiyaçlarınıza uygun olarak sizin için en uygun cihazı önerir.

En iyi cihaz kullanıcıya en çok fayda sağlayan, işitme kalitesine bağlı olarak yaşam kalitesini de artıran cihazdır. Odyoloji uzmanları tarafından yapılacak detaylı bir tetkik sonrası uzman odyoloğunuzun önerdiği cihaz en fayda sağlayan cihaz olacaktır. Bu bazen fiyat açısından en ucuz cihaz da olabilir.

İşitme Cihazı adaptasyon süreci bittikten sonra tüm gün boyunca kullanılmalıdır. Bu kişinin işitsel yeteneklerini sürekli olarak aynı seviyede tutmak için çok önemlidir.

  • Çocuk kendisine söylenenleri yaşıtlarına göre daha zor anlıyor ve kendi ifade etmek istediklerini daha zor ifade ediyorsa,
  • Günlük yaşamda anlatmak istedikleri için çok fazla el, kol veya vücut hareketi yapıyorsa,
  • 2-3 yaşındayken kullandığı kelime sayısında hızlı bir artış olmuyorsa,
  • 2 yaşını bitirdiği halde 50 kelimeden daha az kelimesi varsa,
  • Akranları ile oynamakta zorluk yaşıyorsa, dil ve konuşma sorunları açısından bir uzmana başvurmanızda fayda var.

Evet, Odyomed’de işitme cihazlarında size tanınan tüm haklardan yararlanabilirsiniz.