Erken Müdahale Terapi Programı

İşitme kaybı olan ve buna bağlı olarak işitme cihazı/implant kullanan veya diğer nedenlere bağlı gelişimsel dil ve konuşma gecikmesi olan bireylere uygulanan iletişim ve eğitim programıdır. Bu programın amacı bireyin  “dinleme” yoluyla, dil edinimini sağlamak ve geliştirmek, sosyal bağlamdaki ilişkilerini etkili hale getirmektir. Çocukların yapılan rehabilitatif değerlendirmeler sonrasında kritik dönemi kaçırmadan erken müdahale terapi programına başlamaları gerekir. İşitme bilişsel bir süreçtir. Sesin fiziksel olarak bilgiye kazandırılmasını takiben zihinsel süreçlere dönüşebilmesi ancak yönetimli ve disiplinli bir işitsel rehabilitasyonla mümkündür. 

 

Neden Erken Müdahale Terapi Programı?
  • Bir eğitim yaklaşımı değil, terapötik yaklaşımdır.
  • Hayat boyunca devam eden bir eğitim değil, süreli ve bitebilen bir süreçtir.
  • İşitme kayıplı bireylerde işitme fonksiyonunu yerine koyarak işitsel kanalla anadil edinimini sağlar. Bu nedenle eğitim programlarından farklıdır.
  • İşitme kayıplı bireylerde programın düzgün ve etkili gidebilmesi için işitme cihazının doğru ve verimli çalıştığından ve tüm konuşma seslerini fark edebildiğinden emin olunmalıdır. Bu nedenle mutlaka odyoloji birimi ile birlikte çalışması esastır.
  • Aile merkezli bir programdır. Amacı anadil edinimini sağlamak olan bu programda seans içerisinde aileye kılavuzluk yapmak ve aile ile birlikte çalışmak zorunludur.
  • Eğitimli engelliler var etmek değil, engelini aşmış bireyler olarak yaşama karışmalarını sağlamaktır.

 

Erken Müdahale Terapi Programı Önemi

Çocuklarda işitme kaybının en önemli etkisi konuşma gelişimi ve iletişim becerilerinde olmaktadır. Bu nedenle çocukluk dönemi işitme kaybının erken tanısı ve erken müdahalesi , çocuğun gelişimsel yaşı düzeyinde konuşma ve dil becerilerini kazanması bakımından son derece önemlidir.

Erken tanı ve erken müdahale hizmetlerinin en büyük etkisi işitme kaybı ile doğan ve 6 aydan önce tanılanan bebeklerin akustik , nörolojik ve dil gelişimi için oldukça önemli olan kritik dönemden yararlanabilme fırsatı sağlamasıdır . Çünkü çocuğun konuşma ve dil gelişiminin en hızlı olduğu dönem 3,5-4 yaşa kadar olan dönemdir. Özellikle ilk 3 yılı en önemli yıllardır. İşitme kaybı olan çocukta bu yaş dönemi kaçırılırsa gereken her şey yapılsa bile elde edilecek başarı % 40 civarında azalır.

Bu nedenle Odyomed’de erken müdahale ve terapi programı büyük önem taşır. İşitme kayıplı çocuklar, ilk 6 ayda cihazlanır ve erken müdahale programı uygulanırsa akranlarıyla aynı dil ve konuşma becerisini yakalama şansına sahip olurlar.

 

Sohbet penceresi aç
1
Canlı Destek
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?