Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Erken müdahale için geç kalınmış işitme kaybının neden olduğu konuşma ve dil gecikmesi dışında; geçirilen beyin hasarına ve nörolojik problemlere( cerebral palsi, sendromlar,vb.) gelişim geriliklerine, yaygın gelişimsel bozukluklara (otizm vb.) bağlı olarak gelişen gecikmiş dil ve konuşma sorunları olan çocuklar Odyomed’de özel eğitim ve rehabilitasyon programlarına dahil edilirler. Bireyselleştirilmiş ve ihtiyaçlarına uygun programlar sayesinde çocukları yaşamın doğal akışına karıştıracak destek programları sağlanır.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyonun Programının Önemi
  • Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini,
  •  Kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmeleri için temel yaşam becerilerini geliştirmelerini,
  • Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; ilgileri, ihtiyaçları, yetenekleri ve yeterlilikleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını amaçlar.

 

Odyomed erken müdahale için geç kalmış çocukların potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılması ve topluma uyumlarının sağlanması, temel öz bakım becerilerinin ve bağımsız yaşam becerilerinin geliştirilmesini sağlamak için destek eğitimi çalışmaları yapmaktır.

 

Sohbet penceresi aç
1
Canlı Destek
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?