Grup Seans Uygulamaları

Çocuklarımızın  bireysel özelliklerini göz önüne alarak, bireysel eğitim programlarının yanında onlara destek olacak en önemli çalışmalar da grup çalışmalarıdır. Çocuklar ilk senelerini devamlı aile ortamında geçirir. Onların duygusal-sosyal gelişimlerini belirleyen en önemli etken en başta anne, babasıyla ve diğer aile fertleriyle geçirdiği zamandır. Zaman geçtikçe çocukların önceliklerinde arkadaş çevresine ve sosyal çevreye doğru yönelme başlar. Çocuklar yaşıtlarıyla olan bir grup ortamında birçok beceriyi daha rahat ve daha hızlı öğrenir. Grup eğitimi çocuklara alıştıkları aile ortamı sınırlarından çıkıp fiziksel, zihinsel, dil ve sosyal gelişimlerini besleyen eğitsel ve sosyal bir ortam sunar.

 

Grup Eğitiminin Kazandırdığı Beceriler
 • Dikkat süresinin uzatılmasını sağlar. 
 • Problem çözme becerisini geliştirir.
 • Soru sormaya teşvik eder.
 • Genelleme becerisini pekiştirir.
 • Nesnel dünyayı kolaylaştırır. Renk, sayı, az-çok, küçük-büyük, uzak-yakın, -uzun-kısa gibi kavramların temelini oluşturur.
 • Duyularını etkin kullanmasını öğrenir.
 • Kullandığı ve anladığı kelime haznesini zenginleştirir.
 • Evcilik oyunu, müzik köşesi, bloklar, renkli kalemler ve oyun hamuru ile yapılan çalışmalar, resim yapma, makasla kesme gibi etkinliklerde dil kullanımını pekiştirir.
 • Kendini daha rahat ifade etmeyi öğrenir.
 • Olumlu davranışları geliştirir ve kazandırır, olumsuz davranışları söndürür.
 • Özgüvenini ve merak duygusunu arttırır.
 • Paylaşma ve birlikte çalışma eğilimine teşvik eder.
 • Günlük yaşam ve özbakım becerilerini pekiştirir.

 

Odyomed’de çocuklarımızın kendi yaş ve seviye gruplarına göre belirlediğimiz destek grup çalışmaları onları yaşamın doğal akışına karıştırırken aynı zamanda sosyalleşerek özgüvenlerini geliştirilmesi amaçlanırken ve kendilerini daha rahat ifade edebilmelerine olanak sağlıyor.

 

Sohbet penceresi aç
1
Canlı Destek
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?