Özel Eğitim ve Rehabilitasyon

Erken Müdahale Programı için geç kalınmış işitme ve konuşma kayılı ya da dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar Odyomed’de Özel Eğitim ve Rehabilitasyon prıogramlarına dahil edilirler. İşitme kayıplı ya da dil ve konuşma bozukluğu olan çocuklar için hazırlanmış, bireyselleştirilmiş, ihtiyaçlarına uygun programlar sayesinde çocukları yaşamın doğal akışına karıştıracak destek programları sağlanır.

Dil ve Konuşma Bozukluklarına Etki Eden Faktörler

Genetik:

Dil ve konuşma bozukluğu olan anne baba ya da kardeşe sahip çocuklarda dil ve konuşma sorunlarının diğer çocuklara göre daha çok görüldüğü yapılan çalışmalarda ortaya konmuştur.

Anne baba etkisi:

Dil ve konuşma öğrenilen ve geliştirilen şeylerdir. Çocuklar büyürken eğer onlarla yeterince iletişim kurulmuyorsa, çocukla birlikte oyun oynanmıyorsa, çocuk telefon, televizyon ya da tabletiyle baş başa kalmışsa, çocukların dil gelişimi yavaş olur geride kalır.

İşitme Kaybı:

Dil ve konuşma gelişimini engelleyen faktörler arasında işitme kaybının varlığı mutlaka yer almaktadır çünkü dil ve konuşma gelişiminin sağlıklı bir şekilde gerçekleşebilmesi için en önemli faktörlerden birisi de sağlıklı bir işitmenin olmasıdır.

Zihinsel Yetersizlik:

Zihinsel engeli veya gelişimsel yetersizliği olan çocukların dil ve konuşma gelişimi de geride kalır. Zihinsel yetersizliği olan çocuklar genellikle konuşmaya yaşıtlarından geç başlar ve engellerinin şiddetine bağlı olarak yavaş ilerleme gösterirler.

Otizm:

Sosyal etkileşimde güçlük, iletişim, dil ve konuşma güçlükleri, sınırlı ilgi ve yineleyici, takıntılı davranışlar otizmli çocukta görülen temel sorunlardandır. En önemli sorunlardan biri iletişim sorunu olarak konuşma geriliği veya konuşamama durumudur. Sosyal iletişim için önemli olan konuşma becerisi otizmli çocukta yaşıtlarına göre geride veya hiç yoktur.

Bu sebeplerin dışında çocukta var olan çeşitli nörolojik sorunlar da dil ve konuşmada geriliğe sebep olabilir. Bilişsel, nörolojik bozukluklar, felçler, inmeler, bebeklikte yoğun bakımda yaşanılan tedaviler dil ve konuşmayı etkiler.