Konuşma Bozukluğu

  • Tarih: 26 Ocak 2023

KENDİLİĞİNDEN DÜZELİR DEMEYİN!

Fark edilmeyen ya da fark edildiği halde ‘düzelir’ diyerek tedavisi ihmal edilen konuşma bozuklukları, çocuğun yaşamını birçok açıdan olumsuz etkilemektedir.
Farklı sebeplerle ortaya çıkan konuşma bozuklukları zamanla konuşma kaygısı, sosyal fobi ve okul fobisine dönüşebilmektedir.

İletişim kurmak sosyal varlıklar olarak biz insanların vazgeçilmez bir parçasıdır.

Bu iletişimi kurmanın temel taşı dil ve konuşmadır.

Konuşma, dilde seslerin üretildiği tamamen motor bir süreçtir. Somuttur, gözlemlenebilir ve kaydedilebilir.
Bir topluluğun, toplumun parçası olarak insan yaşamını sürdürebilmek ve ihtiyacını karşılayabilmek için iletişim kurmak zorunda kalır ve kişinin toplum içerisinde sağlıklı iletişim kurabilmesi dili kullanma becerisiyle doğrudan bağlantılıdır.

Bu iletişimi kurmanın en önemli tarafı ise karşılıklı anlamayı sağlamak yani konuşmaktır.

Konuşma, kendini anlatma, öğrenme ve zihin becerilerini geliştirme açısından önemli bir alandır.

İnsanın okul ve iş hayatında başarısını/başarısızlığı belirleyen etmenlerden de biridir.
Düşüncenin sözle anlatılması, karar vermek üzere bir konu hakkındaki görüşleri dile getirmek, karşısındakine bir şeyler söylemek, bir şeylerden bahsetmek, sohbet etmek yani sosyalleşmek kişinin hem psikolojik hem zihinsel hem de dil gelişimini tamamlamaktadır.


Sosyal yaşam sürecinin doğru olarak akmasının çocuğun dil gelişimindeki önemi yadsınamaz.

Tüm çocuklar, dillerini diğer çocuklarla sosyalleşerek geliştirirler. Sosyalleşmek, kendi yaş grubundan arkadaş edinmek sadece sosyal becerileri değil; dil bilgisi, söz dizimi gibi konuşma becerilerini de geliştirir.

Psikolojik veya fiziksel özrü bulunmadan konuşma problemi yaşayan çocuklar tek başlarına bırakılır, yalnızlaşırsa eksikleriyle başa çıkabilmeleri imkansızlaşır.

Dil, günlük yaşam içerisinde, sık tekrarlarla ve ihtiyaç duyularak öğrenilir ve çocuğun dil gelişiminin önemli bir kısmı rol model edinerek, taklit ederek gelişir.

Günümüzde 6-12 yaş grubu çocuklarda dil ve konuşma bozukluğu sıklıkla görülmektedir. Konuşma bozukluğu ise konuşma seslerinin üretimi, ritmi ve konuşma sesinin kontrolündeki güçlükler olarak tanımlanabilir. Eklemleme, ses bozuklukları ve akıcılık bozukluğu en fazla görülen konuşma bozukluklarıdır.
Konuşma becerisinin gelişmesi çevre ile yakından ilişkilidir. Öncelikli olarak aile çocukta ilk çağlarda konuşma becerisin geliştirmektedir. Bu dönemde çocuğun çevreden duydukları onun güzel ve etkili bir dil geliştirmesi açısından oldukça önemlidir. Çocuk okula başladığında arkadaşları ve çevresiyle rahatlıkla konuşabilir olması onun geleceğini de şekillendirir.

KONUŞMA BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Gecikmiş Dil ve Konuşma:

Bireyin dil becerilerinin anlama ve ifade etme yönünden yaşından beklenen seviyede gelişim göstermemesi

Ses Bozuklukları:

Sesin perde, şiddet ya da kalitesinden belli nedenlerden ötürü normalden olumsuz yönde farklılık göstermesi

Kekemelik:

Bireyin konuşmasının akıcılık, hız, ritim gibi kısımlarında sorun yaşanması

Afazi:

Nörolojik kaynaklı, çoğu zaman beyindeki bir hasar sonucu meydana gelen dil ve konuşma bozukluğu

Artikülasyon Bozuklukları:

Bireyin sesleri, heceleri ve sözcükleri normalden dikkat çekici derecede farklı ve anlaşılması zor şekilde konuşması

Motor Konuşma Bozuklukları:

Nörolojik bir nedenden ötürü konuşma eyleminde rol alan kas gruplarında görülen güçsüzlük, hasar, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşmanın olumsuz etkilenmesi.
İşitme kaybı, yarık damak, nörolojik problemler, diş problemleri gibi fiziksel sebeplerle beraber, serebral palsi, zihinsel yetersizlik, otizm spektrum bozuklukları, down sendromu gibi gelişimsel ve genetik bozukluklar da dil ve konuşma bozukluklarına yol açabilir.

KONUŞMA BOZUKLUKLARI TEDAVİ EDİLEBİLİR

Tüm konuşma bozuklukları tedavi edilebilir. Bunun için en önemli şart erken müdahaledir. Müdahale ne kadar geç olursa tedavi süreci de o kadar uzar.

Çocuğun konuşma çağı olan 4-5 yaştan önce yapılan müdahaleler çocuğun geleceğine yansımaz.

Tedavide birçok tıp disiplini bir arada kullanılabilir. Eğer müdahale edilmezse çocuğun kişiliği, başarısı vb… alanlar olumsuz etkilenir.

Bu sebeple tüm anne babalar çocuklarında konuşma bozukluğu olduğundan şüphe duyarsa muhakkak uzman bir kuruluşa başvurmalıdırlar.

Sohbet penceresi aç
1
Canlı Destek
Merhaba,
Nasıl yardımcı olabiliriz?